LISTA KANDYDATÓW   ZAKWALIFIKOWANYCH DO KL I SP oraz ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  NA ROK SZKOLNY 2022/23 

UWAGA!

Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice/ opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy I SP  do dnia 23.04.2022 roku są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia woli przyjęcia kandydata do w/w oddziałów na rok szkolny 2022/2023. 

Lista z wynikami rekrutacji zamieszczona jest przy głównym wejściu do szkoły.                                                    

Skip to content