Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Dokumenty do pobrania w formacie PDF


Zarządzenie Wójta gminy GrudziądzWniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowejWniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkoleOświadczenia dotyczące kryteriów określonych w ustawie Prawo
OświatoweOświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydataOświadczenie, że rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2023/2024,
na które prowadzona jest rekrutacja,
uczęszcza lub będzie uczęszczać do tej szkołyOświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie kandydata do szkoły
zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania
lub miejsca pracy jednego z rodziców


Oświadczenie, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata
(babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opiekiOświadczenie o wielodzietności rodzinyOświadczenie dodatkoweOświadczenia dotyczące kryteriów określonych w ustawie Prawo
Oświatowe
dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do oddziału przedszkolnego/
zerówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w SztynwaguSkip to content